Medlemsskap

Alle kan bli medlem av Kystlaget Terje Vigen.

Medlemsskapet er delt inn slik:

  • Enkeltmedlemskap
  • Familiemedlemskap
  • Foreninger, bedrifter, institusjoner og andre sammenslutninger

Som medlem av lokallaget blir du automatisk også medlem av Forbundet Kysten sentralt. Forbundet fastsetter og krever inn kontingenten. En del av denne betales ut til det lokallaget som du er medlem i.

Prisene for medlemsskap er for tiden slik:

1.Hovedmedlemsskap, som koster kr 500,- pr år.

2.Familiemedlemsskap, som koster kr 75,- pr år for hvert familiemedlem som blir registert (For å få stemmerett på årsmøtet må man ha registrert og betalt medlemsskap for hvert enkelt familiemedlem)

-medlemsturer, medlemsmøter,
-Reduserte overnattingspriser på Homborsund Fyr

Etter 1. juli er det halv pris for hovedmedlem ut året. Familiemedlemsskap er uendret.

For innmelding følg denne linken: https://kysten.no/bli-medlem

NB: Husk å registrer at du ønsker å være medlem av lokallaget Terje Vigen.

Som medlem i Forbundet Kysten og lokallaget Terje Vigen får du også:
-Tidsskriftet KYSTEN tilsendt i posten (5 ganger i året)

-Samlinger og Aktiviteter – i båtbyggeriet, på brygga, på sjøen i regi av Kystlaget Terje Vigen, gjennom forskjellige interessegruppergrupper

-vøre mannskap på «ØSTERØY» – etter gjennomføring kurser/opplæring

-Medlemsmøter, sosiale samlinger, fester

-tilgang til å låne kystlagets småbåter for turer i skjærgården

-rabatterte leiesatser for lokalene i Skjeviga, for egne arrangementer

-rabatterte leiesatser fpr overnattinger ved Homborsund Fyr

annet