Medlemsskap

Alle kan bli medlem av Kystlaget Terje Vigen.

Medlemsskapet er delt inn slik:

  • Enkeltmedlemskap
  • Familiemedlemskap
  • Foreninger, bedrifter, institusjoner og andre sammenslutninger

Som medlem av lokallaget blir du automatisk også medlem av Forbundet Kysten sentralt. Forbundet fastsetter og krever inn kontingenten. En del av denne betales ut til det lokallaget som du er medlem i.

Prisene for medlemsskap er for tiden slik:

1.Hovedmedlemsskap, som koster kr 400,- pr år.

2.Familiemedlemsskap, som koster kr 50,- pr år for hvert familiemedlem som blir registert (For å få stemmerett på årsmøtet må man ha registrert og betalt medlemsskap for hvert enkelt familiemedlem)

Etter 1. juli er det halv pris for hovedmedlem ut året. Familiemedlemsskap er uendret.

For innmelding følg denne linken: https://kysten.no/bli-medlem

NB: Husk å registrer at du ønsker å være medlem av lokallaget Terje Vigen.

Som medlem i Forbundet Kysten og lokallaget Terje Vigen får du også:
-Tidsskriftet KYSTEN tilsendt i posten
-Reduserte overnattingspriser på Homborsund Fyr