Skjeviga – Møtelokale

 • Hva koster det å leie lokalet i Skjeviga?
  • Medlemmer: 2000,- for 1 dag – deretter 1000,- per døgn
  • Andre: 3000,- for 1 dag – deretter 1000,- per døgn
 • Hvor mange er det plass til?
  • Opp til 40 personer
 • Hvem kontakter jeg for å reservere lokalet?
  • Bookingansvarlig på telefon 918 89 232

Brattebergs Båtbyggeri

Høsten 2004 besluttet et enstemmig årsmøte i Kystlaget
Terje Vigen å kjøpe Alf Brattebergs Båtbyggeri i Skjeviga.
Kystlaget tok over bua høsten og vinteren 2004/2005.
Det er lagt ned flere tusen dugnadstimer og allerede
våren 2005 ble bua ferdig. Nå har kystlaget både eget
verksted og møtelokaler for sin mangfoldige virksomhet.

Alf Brattebergs båtbyggeri er et typisk småbåtbyggeri
som det var mange av langs kysten den gang tre var
enerådende som byggemateriale for mindre fartøyer.
Båtbyggeriet ble etablert i 1945, og var i full drift til 1967.
I perioden ble det bygget totalt 160 båter i bua.